Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Ze względu na specyfikę naszej szkoły: niewielkie grupy i wsparcie terapeutyczno kompensacyjne, dość dobrze radzą sobie uczniowie ze spektrum autyzmu. Często kierowani są do nauczania indywidualnego, ponieważ liczne klasy typowych szkół stanowią dla nich zbyt wielkie wyzwanie. To rozwiązanie ma jednak taką istotną wadę, że nie wspomaga rozwoju społecznego dzieci ze spektrum, a jest to im niezbędnie potrzebne.

Jedną z podstawowych cech, wyróżniających dzieci ze spektrum autyzmu, jest nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych, a często też niechęć do bycia częścią grupy. Mają trudności ze zrozumieniem norm panujących w danej społeczności, kłopot sprawia im funkcjonowanie, jako część większej całości, dlatego też nie czują się dobrze w dużych klasach. Często nie poświęca się im wystarczająco dużo uwagi, nie mogą oni w pełni rozwinąć swojego potencjału intelektualnego, ani nauczyć się lepszego funkcjonowania w grupie. Szansę taką dają małe klasy, w których wysoko funkcjonujące dziecko ze spektrum nie czuje się tak zagubione i szybciej się aklimatyzuje. Dzięki obecności nauczyciela wspomagającego na każdej lekcji problemy ucznia nie pozostają niezauważone i zostaje mu poświęcona uwaga niezbędna do tego, by korzystał z zajęć w równym stopniu, co pozostałe dzieci.

Kolejną cechą wyróżniającą spektrum autyzmu, są trudności w komunikacji pozawerbalnej. Dzieci takie mają problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, ich ekspresja mimiczna i gestykulacja są często ograniczone. Sprawia to, że kontakt z takim uczniem staje się trudny. Nasza kadra ma rozległe doświadczenie w pracy z dzieci ze spektrum, co umożliwia nam sprawną pracę z uczniami dotkniętymi tą dysfunkcją.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają również problemy z komunikacją słowną, w zakresie rozumienia między innymi znaczenia przenośnego i metaforycznego wyrazów oraz zwrotów. Cechuje je również sztywność w formie wypowiedzi, a często brak płynności w wysławianiu się. W naszej szkole dzieci takie mają indywidualne zajęcia z logopedą, na których stymulowany jest rozwój ich komunikacji werbalnej.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu niekiedy cechuje pogłębione zainteresowanie dla jednego, szczególnego tematu. Może to być budowa lokomotyw, dinozaury czy kolekcjonowanie kapsli. Dzięki małym grupom i zindywidualizowanemu podejściu do uczniów staramy się włączyć pasje dziecka w tok nauczania i zapewnić im miejsce, tak, aby pozyskać zaangażowanie i zainteresowanie ucznia. Zabieg taki nie byłby możliwy w trzydziestoosobowej klasie.

Cechą pojawiającą się u dzieci z autyzmem w mniejszym stopniu, lecz nie bez znaczenia dla ich funkcjonowania, jest niepełna kontrola precyzji ruchów przejawiająca się niezdarnością fizyczną. Nasza placówka oferuje nie tylko dostosowanie oceny z WF do możliwości ucznia, ale również zajęcia SI (integracji sensorycznej) zwiększające kontrolę dziecka nad własnym ciałem, oraz poczucie jego umiejscowienia w przestrzeni.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju