Koła zainteresowań w roku szkolnym 2019-2020

Koło Plastyczno-dramowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godz. 1435-1515.

Głównym ich celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej (potrzebnej również w życiu codziennym) oraz „wychowanie przez sztukę i do sztuki” (za prof. I. Wojnar). Są to zajęcia przeznaczone dla chętnych dzieci, które lubią eksperymentować z materiałami plastycznymi, wyrażać siebie poprzez ekspresję plastyczną przez improwizację i odgrywanie przygotowanych ról.

Udział w zajęciach pozwala także na konstruktywne przepracowywanie emocji.  

Prowadząca: Kinga Łon

Koło komputerowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w środy i w piątki 1435-1515.

Głównym ich celem jest rozwijanie u dzieci świadomości cyfrowej i biegłości w obsłudze komputera oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z komputerów i zasobów Internetu, nauka podstaw programowania, tworzenia muzyki i elementy obróbki graficznej.

Prowadzący: Cezary Dzierzgowski

Koło komputerowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w środy i w piątki 1435-1515.

Głównym ich celem jest rozwijanie u dzieci świadomości cyfrowej i biegłości w obsłudze komputera oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z komputerów i zasobów Internetu, nauka podstaw programowania, tworzenia muzyki i elementy obróbki graficznej.

Prowadzący: Cezary Dzierzgowski

Koło komputerowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w środy i w piątki 1435-1515.

Głównym ich celem jest rozwijanie u dzieci świadomości cyfrowej i biegłości w obsłudze komputera oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z komputerów i zasobów Internetu, nauka podstaw programowania, tworzenia muzyki i elementy obróbki graficznej.

Prowadzący: Cezary Dzierzgowski

Koło komputerowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w środy i w piątki 1435-1515.

Głównym ich celem jest rozwijanie u dzieci świadomości cyfrowej i biegłości w obsłudze komputera oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z komputerów i zasobów Internetu, nauka podstaw programowania, tworzenia muzyki i elementy obróbki graficznej.

Prowadzący: Cezary Dzierzgowski

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju