O szkoleniach

Pedagodzy, psycholodzy i terapeuci pracujący na rzecz Fundacji Wspierania Rozwoju Dziecka przygotowali ciekawą ofertę szkoleń przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców: dla rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół, dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Celem szkoleń jest przybliżenie praktykom (i rodzicom, którzy nie mniej od praktyków potrzebują profesjonalnej wiedzy) specyfiki całościowego zaburzenia rozwoju jakim jest SA. Chcemy dzielić się dobrymi praktykami, pomysłami na pracę i zabawę z dziećmi nieneurotypowymi w sposób dostosowany do ich potrzeb.

Oferta skierowana jest do placówek, które zainteresowane są zorganizowaniem szkolenia dla grup swoich pracowników, lub rodziców. 

Prosimy zostawić swoje dane w formularzu poniżej lub przesłać mail na adres: elzbieta.jozefowicz@szkolawspierania.edu.pl

Skontaktujemy się w sprawie ustalenia terminu szkolenia. 

Wczesne oznaki trudności i zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku 2-5 lat


indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny


WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEJ MOTORYKI W WARSZTACIE NAUCZYCIELA NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO


WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEJ MOTORYKI W WARSZTACIE NAUCZYCIELA edukacji wczesnoszkolnej


Masy plastyczne w pracy z dziećmijak się bawić z dzieckiem ze spektrum autyzmu – przygotowanie do edukacji szkolnejUCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU 

    Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych

     
    Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju