Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do SPWR należy złożyć następujące DOKUMENTY:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Swiadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju