Obiady

TELEFON DO AJENTA z odwołaniami posiłków do 8:30 każdego dnia (po tej godzinie odwołania nie są honorowane)
TYLKO i WYŁĄCZNIE  SMS na numer 575-248-663

Płatności za obiady należy kierować na rachunek:
57 1020 1055 0000 9902 0351 7174
Sani@Sazi Zdrowi Najedzeni Tomasz Szmidt Sp. z o.o.
01-707 Warszawa, ul. Kiełpińska 4/5

Nie Wydarzenia
Scroll Up