Nasi sponsorzy

Pracownie komputerowe dla szkół

W roku 2008 Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju otrzymała w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” wyposażenie pracowni komputerowej. Projekt ten był realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

W ramach projektu  otrzymaliśmy komputery dla 10 stanowisk, drukarkę i skaner oraz laptop i rzutnik multimedialny. Wszystkie komputery są połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.

 

 W roku 2006 Fundacja Polsat ufundowała wyposażenie sali integracji sensorycznej, z którego korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

W roku 2016 firma AmRest przekazała Fundacji dwa laptopy, które zostały umieszczone w pokoju nauczycielskim, gdzie są wykorzystywane przez nauczycieli do przygotowywania materiałów dydaktycznych

MEN2
efs2
 
 
Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju