Koło Komputerowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w środy w godz. 1435-1515

Zajęcia prowadzone są w konwencji nauki poprzez zabawę. Uczestnicy poznają różne zastosowania komputera, i urządzeń z nim współpracujących oraz programów i gier.

Prowadzący kładzie główny nacisk na bezpieczeństwo dzieci w sieci oraz higienę i bezpieczeństwo pracy z komputerem.

Prowadzący: Cezary Dzierzgowski

Koło Plastyczno-dramowe

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godz. 1435-1515.

Głównym ich celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej (potrzebnej również w życiu codziennym) oraz „wychowanie przez sztukę i do sztuki” (za prof. I. Wojnar). Są to zajęcia przeznaczone dla chętnych dzieci, które lubią eksperymentować z materiałami plastycznymi, wyrażać siebie poprzez ekspresję plastyczną przez improwizację i odgrywanie przygotowanych ról.

Udział w zajęciach pozwala także na konstruktywne przepracwoywanie emocji.  

Prowadząca: Kinga Łon

SKS

Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

klasy 1 -3: wtorki i piątkki w godzinach 1435-1515

klasy 4-8: w piątki w godzinach 1525-1655 

Prowadzący: Paweł Koziorek

Koło Muzyczne

Koło muzyczne odbywa się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy w godz. 1435-1515.

Na zajęciach koła uczniowie mają kontakt z różnorodną muzyką. Doświadczają jej wpływu na emocje. Samodzielnie eksperymentują przy tworzeniu muzyki za pomocą różnych instrumentów i własnego głosu. Poszukują formy ekspresji muzycznej, która najbardziej im odpowiada. Rozwijają umiejętności muzyczne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zarówno w zakresie gry na instrumentach jak i w śpiewie. Mają okazję do ekspresji ruchowej i plastycznej związanej z doświadczaną muzyką.

Prowadząca: Magdalena Glińska-Kurzacz

Koło Ekologiczne

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 1345-1425.

Celem zajęć na kółku przyrodniczym jest rozwój zainteresowań przyrodniczych i postawy proekologicznej dzieci oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody. Tematy, które omówimy w tym roku:

 1. Ptaki zimujące w Polsce i odlatujące na zimę
 2. Zwierzęta zimą – sen zimowy, gromadzenie zapasów żywności, zmiana futra
 3. Składniki pogody, symbole
 4. Warzywa i owoce w naszej kuchni
 5. Życie w lesie, na polu, na łące- zwierzęta i rośliny tych ekosystemów
 6. Pory roku i zmiany w przyrodzie
 7. Segregujemy śmieci
 8. Czyste rączki, zdrowe ząbki – dbajmy o zdrowie
 9. Czego potrzebuje roślina?
 10. Po co nam drzewa?
 11. Zwierzęta aktywne nocą – kto nie śpi w nocy?
 12. Co szkodzi przyrodzie?

Prowadząca: Paulina Gano

Scroll Up