Fundacja

O Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka została powołana do życia w roku 2004. Jej celem jest prowadzenie szkoły podstawowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wszechstronne wspieranie ich rozwoju przez realne indywidualizowanie stosowanych metod dydaktycznych oraz optymalizowanie oddziaływań terapeutyczno-kompensacyjnych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, z biegiem lat w prowadzonej przez Fundację szkole zaczęło się pojawiać coraz więcej uczniów ze spektrum autyzmu. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w pracy z uczniami z tak specyficznymi potrzebami, w roku 2017 Fundacja przystąpiła do działania edukacyjnego na szerszą skalę i na rzecz szerszej społeczności pedagogów pracujących z dziećmi ze spektrum, którzy jednak nie dysponują odpowiednim wsparciem merytorycznym. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem organizując kursy i szkolenia stacjonarne oraz online.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka
Toruńska 23
03-226 Warszawa

tel: 22 497 67 06
faks: 22 499 77 46

Rok założenia: 2004
Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku

KRS: 0000217871

REGON: 01583547000000

NIP: 525-23-12-115

PKD: 8020Z

 

SPRAWOZDANIA

 

SPONSORZY

MEN2
efs2
Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju