Fundacja

O Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka została powołana do życia w roku 2004. Jej celem jest prowadzenie szkoły podstawowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wszechstronne wspieranie ich rozwoju przez realne indywidualizowanie stosowanych metod dydaktycznych oraz optymalizowanie oddziaływań terapeutyczno-kompensacyjnych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, z biegiem lat w prowadzonej przez Fundację szkole zaczęło się pojawiać coraz więcej uczniów ze spektrum autyzmu. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w pracy z uczniami z tak specyficznymi potrzebami, w roku 2017 Fundacja przystąpiła do działania edukacyjnego na szerszą skalę i na rzecz szerszej społeczności pedagogów pracujących z dziećmi ze spektrum, którzy jednak nie dysponują odpowiednim wsparciem merytorycznym. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem organizując kursy i szkolenia stacjonarne oraz online.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka
Toruńska 23
03-226 Warszawa

tel: 22 497 67 06
Rok założenia: 2004
Od 2005 roku ma status OPP

KRS: 0000217871
REGON: 015835470
NIP: 525-23-12-115
PKD: 8020Z

Rachunek bankowy złotówkowy:
Santander 73 1500 1070 1210 7009 8200 0000

Do przelewów w obcych walutach:
For transfers in other currencies:
Beneficiary name: Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka
Beneficiary address: Toruńska 23, 03-226 Warszawa, Poland
Bank name: Santander bank; SWIFT code: WBKPPLPP
Bank address: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Poland
Account number for USD: PL61 1090 2590 0000 0001 5024 0938
Account number for EUR: PL78 1090 2590 0000 0001 5024 0923

SPRAWOZDANIA

 

SPONSORZY

MEN2
efs2
Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju