Dysfunkcje

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest placówką integracyjną dla dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi. Każde dziecko uczące się w naszej szkole jest inne, chcąc napisać, jakie dzieci chodzą do naszej szkoły musielibyśmy napisać o każdym z nich osobno. Przedstawiamy zatem bardzo ogólną i z konieczności uproszczoną charakterystykę dysfunkcji najczęściej występujących u naszych uczniów. Wymienione poniżej trudności nie muszą przejawiać się w każdym przypadku. Każdy z naszych uczniów jest inny, jego poziom funkcjonowania w szkole, zachowanie, możliwości i ograniczenia są indywidualne.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju