ADHD

ADHD – to skrót z języka angielskiego (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), oznaczający zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. W przypadku zaburzeń uwagi przy jednoczesnym braku nadpobudliwości ruchowej mówimy o ADD (Attention Deficit Disorder) .Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością. [1] U dziecka ze stwierdzonym ADHD najczęściej występują następujące trudności szkolne:
– łatwo się zniechęca,
– łatwo i często się denerwuje,
– chce natychmiastowej pochwały,
– wydaje się, że nie słucha,
– nie kończy czynności,
– ma kłopoty z przestrzeganiem zasad,
-,jest nadwrażliwe na dźwięki,
– wszystkiego musi dotknąć,
– bywa agresywne,
– łatwo się potyka,
– wpada na różne przedmioty,
– nie potrafi się skupić na jednym,
– nie przepisuje dokładnie z tablicy,
– ma kłopoty z planowaniem,
– nie kończy rozpoczętych zadań,
– nie przewiduje niebezpieczeństw,
– stara się przewodzić w grupie,
– stale wierci się na krześle,
– macha rękami i nogami,
– raczej biega niż chodzi,
– jest bardzo gadatliwe,
– dokucza innym dzieciom,
– nieumyślnie psuje różne rzeczy,
– ulega częstym urazom i wypadkom,
– na krótko się koncentruje,
– łatwo się rozprasza,
– źle zapamiętuje szczegóły,
– jest mniej poważane od rówieśników,
– często gubi lub zapomina rzeczy,
– nie znosi zmian,
– wtrąca się do rozmowy dorosłych,
– nie czeka na swoją kolej.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju